Iskustva koja deca steknu u najranijem detinjstvu kasnije u životu imaju ogroman značaj. Neuronaučnici čak tvrde da je period mladog života do šeste godine ključan i kritičan, s jedinstvenom sposobnošću malog mozga da raste kao nikada kasnije u životu. Stimulacijom u tom periodu podstiču se detetova percepcija, inteligencija, koordinacija pokreta i govora. To se najbolje postiže u okviru grafičko-likovne umetnosti.

Za one koji se bave decom – vaspitače, ali i roditelje – veoma je važno da imaju dobre priručnike. Upravo je takav priručnik Crtam, šaram i rukama stvaram u izdanju Kreativnog centra koji pruža brojne ideje za aktivnosti s decom jaslenog uzrasta.

Autorke priručnika Crtam, šaram i rukama stvaram Radmila Pavlović i Nataša Mitrović potvrđuju da se dečja kreativnost razvija kroz igru i da roditelji treba da koriste situacije u kojima će stimulisati razvoj kreativnosti kod deteta.

„Upotrebom raznih likovnih, nestrukturalnih i ambalažnih materijala dete upoznaje svet oko sebe, objašnjava svoj doživljaj i razvija maštu. Ovakvi materijali dostupni su svakoj porodici jer ne zahtevaju bitna novčana sredstva: papir, bojice, flomasteri, tempere, testo, pesak, voda, kartonska kutija, ambalažni materijali i priroda su nepresušan izvor materijala“, kažu autorke priručnika. „Ako ponudite detetu temperu i veliki papir i dopustite mu da nesputano slika svojim rukama, aktiviraćete nebrojeno senzornih tačaka na njegovim dlanovima. Ako pritom detetu dozvolite da tokom igre kleči, čuči, hoda, stoji, leži, aktiviraćete i senzorne tačke stopala, kao i motoriku čitavog tela. Bitno je da odrasli prate dečja interesovanja, podstiču i pohvaljuju, stvarajući prijatna osećanja kod deteta.“

Upravo u priručniku Crtam, šaram i rukama stvaram roditelji i medicinske sestre vaspitači mogu da pronađu smernice za to kako da na jednostavan i dostupan način organizuju i unaprede sredinu za učenje i razvoj, a time i da kvalitetno provedu vreme s detetom. „Nije važno da je detetov rad lep. Važan je proces igre, kao i to da je rad gotov onda kada dete to kaže.“

Pokrivene su brojne teme i likovne tehnike, od najjednostavnijih, poput crtanja olovkom i drvenim bojicama, preko prikaza tehnika otiskivanja i kolaža, do rada s prirodnim i nestrukturiranim materijalima.

Aktivnosti su prikazane postupno: od uvodnog dela, u kojem se deci na razumljiv način približava i opisuje tema kojom će se baviti, preko glavnog dela, gde je opisan način primene likovnih tehnika, pa do završnog dela, s posebnim napomenama i predlozima za to kako mogu da se izlažu gotovi produkti aktivnosti.

Ukoliko želite da osvojite primerak ovog priručnika  pošaljite nam mejl na adresu office@hranazabebe.com (pobednik je ko prvi pošalje mejl) ili nas zapratite na Instagramu gde poklanjamo drugi primerak knjige i sledite uputstva.