U današnje vreme, sve su prisutniji razni poremećaji ishrane, vec od najmlađeg perioda života. Dok se najčešće u kontektu poremećaja ishrane govori o namernom izgladnjivanju usled poremećene slike o vlastitom telu (anoreksija nervosa), ili prejedanju sa ili bez epizoda povraćanja (bulimija nervosa), a koje su često prisutne u pubertetu, uPročitajte više