Izuzetno je važno od najranijeg uzrasta čitati detetu. Čak i pre prvog rođendana dete možete zainteresovati za nove podsticaje koje knjige pružaju. Bitno je, međutim, da knjiga bude pristupačna, pažljivo odabrana i, ono što je najvažnije, da pristup odgovara detetovoj sferi interesovanja. U tom procesu – od odabira knjige, prekoPročitajte više