Za isplatu trudničkih bolovanja, koja trudnice ne dobijaju već više od dva meseca, Vlada Srbije je odlučila da iz budžetskih rezervi izdvoji 400 miliona dinara, saznaje “Blic”.

U naredna dva dana trudnicama će biti isplaćene sve naknade, koje im država duguje po ovom osnovu.

Do kašnjenja je, kako saznajemo, došlo zbog neadekvatnog planiranja srestava za isplatu naknade zarade za trudničko bolovanje u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Zbog toga je danas na Vladi odlučeno da se hitno prebaci novac iz budžetskih rezervi, kako bi se svim trudnicama isplatilo bolovanje, koje im po zakonu sleduje.

Kako je “Blicu” rečeno, Republički fond za zdravstveno osiguranje u saradnji sa Ministarstvom zdravlja intenzivno preduzima aktivnosti u cilju rešavanja ovog pitanja.

 

Zato će odmah po izvršenom transferu dodatnih sredstava iz budžeta za navedenu namenu, Republički fond preneti sredstva filijalama, kako bi one isplatile trudničko bolovanje svim trudnicama.

Filijale RFZO -a vrše isplatu naknade zarade u roku od 30 dana od prijema komplatirane dokumentacije od strane poslodavca.

Sonja Todorović