Bebe bi trebalo da uzimaju majčino mleko i/ili adaptirano mleko kao glavni izvor „pića“ sve dok ne napune 12 meseci.  Uvođenje mlečnih proizvoda je česta konfuzija za roditelje. Većina pedijatara će reći „bez mlečnih proizvoda do 1. godine“ i odbijati da ulazi dublje u detalje. Ovo pravilo je u stvariPročitajte više