Prelazak vaše bebe na flašicu sa piskom (kljunom) – Napomene, saveti i briga o zdravlju Ključna stvar pri prelasku vaše bebe na flašicu sa piskom i učenje kako da koristi flašicu je dobar razvoj stiska šake i mogućnost da lako pomera stvari od ruku do usta.  Ahhh, tvoja beba većPročitajte više