Šta je pravilo „4 dana“? Da li je važno primenjivati pravilo „4 dana“ čekanja kada se uvodi čvrsta hrana? Pravilo „4 dana čekanja“ je jednostavan način kako da proverite moguće reakcije na hranu, kao što je preosetljivost na određenu namirnicu ili moguće alergijske reakcije. Ne zaboravite da hrana može daPročitajte više