Nedavno sprovedena američka istraživanja pokazala su da je izloženost dece mikrobima i bakterijama dobro za jačanje njihovog imunog sistema, kao i da roditelji danas previše drže decu izolovanom. Naučnici su godinama izučavali mikrobe i bakterije koje kod dece izazivaju bolesti i otkrili da je izloženost bakterijama dobra prevencija infekcija uPročitajte više